NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Zasadnutie rady pre tvorbu NLP

O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (NLP SR). Rade predsedal Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Stretnutie sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnilo v online priestore. 

Prečítajte si viac na stránkach MPSR »