NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Lesy plnia ekosystémové služby

chránia pôdu, zadržiavajú vodu v krajine a zlepšujú jej kvalitu, zabezpečujú rekreačné možnosti pre obyvateľov

Harmonogram tvorby stratégie a jej schvaľovania

 

Popis aktivity/ fázy prípravy

Obdobie

Fáza 1 – Vypracovanie Vstupnej správy „Lesy pre spoločnostť

august – november 2019

Predloženie Vstupnej správy do vedenia MPRV SR a jej schválenie

december 2019

Fáza 2 – Nastavenie projektu vypracovania stratégie

august – december 2020

Fáza 3 – Analytická a prognostická časť

v rámci Fázy 1

Fáza 4 – Stanovenie strategického smerovania, priorít a variantov strategických cieľov v kontexte súbežne prebiehajúceho participatívneho procesu

január – marec 2021

Fáza 5 – Vlastné rozpracovanie stratégie v kontexte súbežne prebiehajúceho participatívneho procesu

apríl - jún 2021

Fáza 6 – Nastavenie implementácie, financovania a vyhodnocovanie stratégie

júl - september 2021

Fáza 7 – Schvaľovanie stratégie

október - december 2021