NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

1 človek za 1 rok spotrebuje 330 kg kyslíka

toľko vyprodukujú 2 stromy ročne

Stretnutia so zainteresovanou verejnosťou

V rámci celého procesu prípravy Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2022 – 2030 sa budú realizovať stretnutia so zainteresovanou verejnosťou, o ktorých bude verejnosť vopred informovaná.

V prípade záujmu o individuálnu participáciu na príprave NLP je potrebné vyplniť kontaktný formulár.