NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Zásoba dreva predstavuje 482 mil. m3

celková ročná ťažba dreva: 9,86 mil. m3

Mám záujem participovať

Každý, kto akýmkoľvek spôsobom reprezentuje odbornú, resp. zainteresovanú verejnosť a má záujem zúčastniť sa na príprave Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2022 – 2030 v rámci jednej z piatich oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé tematické výbory, má možnosť zapojiť sa do tohto procesu prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru.